วันแต่งงาน

บรรจุภัณฑ์

งานพิธีเช้า+งานเลี้ยงเย็น

ราคา

13,900.-

งานพิธีเช้า-งานเลี้ยงเย็น (ช่างภาพ 2คน)
-ถ่ายไม่จำกัดจำนวนไฟล์ ปรับแสงสีให้ครบทุกใบ
-ปริ้นภาพ ขนาด 4x6นิ้ว จำนวน 100ใบ
-ส่งงานในรูปแบบ frash drive พร้อมแพคเกจสวยงาม

Pre-Wedding

Package

Pre-Wedding

Price

7,900.-

Pre-weddng
-ถ่ายจำกัดเวลา 4-5ชม. ไม่จำกัดชุด
-ถ่ายไม่จำกัดจำนวนไฟล์ ให้ไฟล์ครบ
***ไม่มีการขายไฟล์เพิ่ม***
-Special retouch ให้ 25ใบ
-ปริ้นภาพ ขนาด 20x30นิ้ว พร้อมกรอบ จำนวน 1ใบ
-ส่งงานในรูปแบบ frash drive พร้อมแพคเกจสวยงาม

(ราคานี้ไม่รวมชุด และช่างแต่งหน้า)

Graduation

Package

Graduation

Price

4,500.-

-ถ่ายไม่จำกัดจำนวนไฟล์ ปรับแสงสีให้ครบทุกใบ
-Special retouch ให้ 25ใบ
-ปริ้นภาพ ขนาด 4x6นิ้ว 4ใบ
-ส่งงานในรูปแบบ frash drive พร้อมแพคเกจสวยงาม
***ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พัก***

Profile

Package

Profile

Start at

1,000.-

-ถ่ายจำกัดเวลา 2-3ชม.
-ถ่ายไม่จำกัดจำนวนไฟล์ ปรับแสงสีให้ครบทุกใบ
-Special retouch ให้ 25ใบ
-ส่งงานอัพไฟล์ขนาดปกติดให้ผ่านอินเตอร์เน็ต